“Mình sẽ luôn tin và dùng cho cả gia đình IONDrink Nhật thôi!”

IONDrink - Bù nước và chất điện giải hàng đầu Nhật Bản/Kiến Thức/“Mình sẽ luôn tin và dùng cho cả gia đình IONDrink Nhật thôi!”

“Mình sẽ luôn tin và dùng cho cả gia đình IONDrink Nhật thôi!”

Mình được nhận một ION DRINK từ nửa tháng trước. Được ba hôm sau thì bé nhà mình bị đi ngoài rất nhiều. Dẫn đến bị mất nước mệt lả người đi. Rồi chồng mình định đi mua thuốc cho bé. Thì mình mới đọc các tác dụng của ION DRINK. Có tác dụng bù nước và chất điện giải trong các trường hợp như sốt cao nôn ói và nhất là bị đi ngoài như trường hợp bé nhà mình. Và đặc biệt ION DRINK Của nhật có thể dùng cho trẻ em. Bé nhà mình mới có hai tuổi thôi. Mình đọc hướng dẫn và pha theo tỉ lệ. Lúc đầu mình cứ sợ bé nhà mình không chịu uống. Tại người bé cũng đang mệt và miệng thì đắng không muốn ăn uống gì cả. Nhưng rồi mình vừa bế vừa dỗ con cho con uống thử ít một. Rồi mình rất mừng và vui vì bé lại thích uống.Mình thấy lạ và có nếm thử thì mình thấy mùi hương cam nhẹ và thoang thoảng hương thơm. Đến mình còn thích huống hồ bé. Dùng được hết gói bé nhà mình đã đứng dậy đi lại nói chuyện. Rồi dùng đến gói thứ hai bé nhà mình khỏe hơn và cũng hết đi ngoài.sang gói thứ ba thì đã chạy nghịch và nói líu lo nhức cả đầu. Hihi bây giờ tủ thuốc của gia đình mình không thể thiếu IONDRINK của nhật.mình cảm ơn chương trình đã cho mình có cơ hội. Trải nghiệm và dùng sản phẩm. Mình sẽ luôn tin và dùng cho cả gia đình IONDRINK của nhật thôi ạ.

Oresol Nhật

Thu Hà

(Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *